kursevi engleskog jezika za decu

Draga deco, ukoliko imate izmedju 7 i 11  godina, ova stranica je za vas! Na njoj ćete naći besplatne aktivnosti za učenje engleskog jezika koje će vam pomoći da učite, ali i da se zabavite! 

Match the words with pictures: Koliko je sati?

Da bismo znali da odgovorimo na pitanje "Koliko je sati?" na engleskom jeziku, najvažnije je da znamo brojeve. U engleskom jeziku se obično koristi 12 brojeva za izražavanje sati, a razlika između pre podne i posle podne izražava se slovima a.m. i p.m., gde se a.m. koristi za pre podne (iz latinskog ante meridiem - što znači pre podneva, i p.m. za posle podne (iz latinskog post meridiem - što znači posle podneva). A sada da vidimo kako gledate na sat: Povežite slike sa rečenicama.

What's the time

E, sad pošto smo videli kako se gleda na sat, idemo na teži zadatak. U ovoj vežbi treba da popunite prazna polja tako što ćete upisati vreme prikazano na časovnicima. Koristite reči kao što su PAST, TO, QUARTER...

Months in a year - meseci u godini

Kao i srpski, engleski jezik razlikuje 12 meseci u godini. Za nas meseci na engleskom ne pretstavljaju problem jer su većina slična kao i na srpskom. Ali, potrebno je uvežbati pisanje i izgovor. Za početak, hajde da ih poređamo po ispravnom redosledu.

Animals 1 - Životinje

A sad – životinje! U sledećem nizu vežbi naučićemo kako se kažu neke životinje na engleskom jeziku. I ne samo to, naučićemo i kako se one pišu.  

Body - Delovi tela

U ovoj vežbi zadatak je da se povežu reči sa odgovarajućim delom tela.

Face - Delovi lica

A sad... proverite da li znate delove lica na engleskom jeziku tako što ćete odabrati odgovarajuću reč.

Put the words in right order... - Redosled reči u rečenici

U ovoj vežbi možete proveriti svoje poznavanje redosleda reči u engleskoj rečenici. Vežba se sastoji iz pet rečenica, pa krenite... 

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi