LTC već dugi niz godina organizuje kurseve poslovnog engleskog kao i ubrzane kurseve za sve nivoe. Na ovoj stranici naći ćete vežbe koje koristimo na poslovnim kursevima koje će vam pomoći da savladate osnovne veštine potrebne da uspešno obavljate svoj posao na engleskom jeziku!

t

SUBSCRIBE to our Daily Feed

By subscribing to our Daily feed mailing list you'll get access to free online exercises