Animals 4

A sada da vežbamo pisanje. Pokušaj da dopuniš iste rečenice, ali bez ponuđenih reči.
1. Picture number one is a . animals

2. Picture number three is an .

3. Picture number six is a .

4. Picture number two is a .

5. Picture number five is a .

6. Picture number four is a .