Animals 1

Odaberite odgovarajuću reč na osnovu slike.