Izvor www.ets.org

GRE primeri

Ovo su zadaci za deo testa koji se odnosi na verbalne veštine, konkretno na prepoznavanje analogija. Potrebno je odabrati par u kome se reči nalaze u istom odnosu kao u paru ispisanom velikim slovima.