TOEFL je ispit koji testira sposobnost kandidata da prati nastavu i učestvuje u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku.
Fakulteti sami odredjuju broj bodova potreban za upis, a prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva visok nivo znanja i ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama.
Postoji više načina polaganja TOEFL testa, a ono što je trenutno aktuelno je TOEFL IBT, odnosno interaktivni kompjuterski test koji se radi na internetu.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Zbog specifičnosti sadržaja ispita i potrebe da se priprema prilagodi konkretnom kandidatu najčešći i najefikasniju su one-to-one tečajevi.
Ukoliko su kandidati na istom novou znanja, moguće je organizovati i rad u paru, što smanjuje cenu časa, a brzina napredovanja i intenzitet rada ostaju na približno istom nivou.
Broj časova i intenzitet koji je potreban za pripremu zavisi od Vaših potreba i mogućnosti, ali sve ispod 2x90 minuta nedeljno nije dovoljno za značajniji napredak.

KAKO POČETI SA PRIPREMOM

Prvi korak je da zakažete test na osnovu koga ćemo videti na kom ste nivou znanja. Na test treba da dodjete sa informacijom o oceni (IELTS 0-9) ili broju bodova (TOEFL maksimalni broj bodova 677 paper-based, 120 IBT) koji su Vam potrebni.

KOLIKO VREMENA JE POTREBNO DA BI SE ISPIT POLOŽIO

Dužina pripreme pre svega zavisi od Vašeg nivoa znanja pri početku pripreme,od ocene ili broja bodova koji su Vam potrebni kao i od uspešnosti na probnim testovima u našoj školi.

KAKO SE PRATI NAPREDAK

U toku pripreme radićete testove koji po formi i sadržaju identični onima na polaganju ispita.

KADA PREPORUČUJEMO DA IZADJETE NA ISPIT

Kada Vaši rezultati na nekoliko uzastopnih testova budu barem10-20 % viši od ocene ili broja bodova koji Vam je potreban.

ŠTA NE TREBA RADITI

Ne preporučuje se prijavljivanje ispita pre provere nivoa znanja i konsultovanja sa iskusnim profesorom. Mnogi kandidati se prijavljuju za polaganje ispita pre nego što uopšte znaju kakvo je njihovo znanje u odnosu na zahteve ispita, pa u nekim slučajevima ne dobiju željenu ocenu.

ZAŠTO DA ODABERETE LTC?

Preporučuju nas:

  • Predavači sa 15 godina iskustva u pripremanju kandidata za IELTS i TOEFL
  • Odlično poznavanje sistema testiranja i zahteva ispita
  • Najaktuelnija literatura koja uključuje najnovije CD-romove i vežbanje na računaru
  • Način rada i literatura prilagodjeni svakom kandidatu
  • Veliki broj kandidata koji su položili ispite uz našu pomoć

 

KORISNI LINKOVI

TOEFL

IELTS

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi