Projekti su najbolja ilustracija onoga što u Školi Engleskog jezika želimo da postignemo sa našim đacima - praktičnu primenu naučenog gradiva kroz glumu, pesmu, domaće zadatke, rad na projektima i vannastavnim aktivnostima organizovanim u našoj školi. Takođe, želimo da pokažemo da učenje engleskog jezika može da bude i vrlo zanimljivo!