GRE (skraćeno od Graduate Record Examination) predstavlja standardizovan ispit potreban za upis na postdiplomske studije na fakultetima širom sveta. Ispit GRE postoji u dve osnovne verzije: standardni, koji je najverovatnije ono što vam je potrebno, i specijalizovani, koji ispituje znanje iz neke usko određene oblasti (kao što je, recimo, biologija, hemija ili viša matematika).

Priprema za GRE može obuhvatati pripremu za sve delove ispita, ili samo za one koji su vam potrebni za upis na željeni fakultet. Neki fakulteti traže samo određeni deo ispita; raspitajte se pre nego što odlučite da konkurišete.

KAKO IZGLEDA ISPIT GRE

Standardni test GRE sastoji se iz tri dela: pismenog, kvantitativnog i verbalnog.

Pismeni deo zahteva pisanje dva sastava. Prvi sastav zove se "issue analysis", i u njemu je potrebno diskutovati na zadatu temu. Drugi se zove "argument analysis" i trebalo bi da predstavlja vašu kritiku određene tvrdnje koja je izneta u temi sastava. Za prvi sastav na raspolaganju imate 45, a za drugi 30 minuta. Ne postoji ograničenje u pogledu broja reči, ali smatra se da je optimalno da svaki sastav ima između 300 i 500 reči.

Verbalni deo proverava vaše verbalne veštine - tačnije, vaše poznavanje engleskog jezika, što se često svodi na poznavanje jezičkih finesa. Sastoji se od 30 pitanja, za koje imate 30 minuta. Ovde postoje četiri vrste zadataka: analogije, dopuna rečenica, razumevanje tekstova i antonimi.

Kvantitativni deo je matematika. Ima 28 zadataka, za čije rešavanje imate 45 minuta. Za ovo vam je potrebno odlično vladanje matematičkim veštinama koje bi trebalo da ste stekli u osnovnoj školi (algebra, verovatnoća, geometrija, tumačenje grafikona itd), plus poznavanje engleskog matematičkog vokabulara.

KADA TREBA DA ZAPOČNE PRIPREMA ZA GRE

Što pre, to bolje, ali minimum nekoliko meseci pre željenog datuma polaganja. Matematički deo zahteva dosta vežbe i upoznavanja sa pravilima i terminologijom, dok je za verbalni potrebno izgraditi bogat vokabular, što nije moguće uraditi preko noći. Priprema za GRE obuhvata i upoznavanje sa tehnikama pisanja sastava. Naravno, koliko će vam vremena biti potrebno zavisi pre svega od toga sa kolikim predznanjem započinjete pripreme.

KADA MOGU DA POLAŽEM GRE

Za polaganje postoje dve varijante: na kompjuteru, ili na papiru. GRE na kompjuteru možete da polažete u Srbiji, ali samo dvaput godišnje. Na kompjuteru možete da polažete svakog meseca u godini, ali ne u Srbiji; najbliži centri za kompjutersko polaganje su Zagreb i Budimpešta. Ukoliko želite da saznate kada možete da polažete GRE, na koji način i na kojoj lokaciji, najbolje je da skinete pdf pod nazivom "Test Center List" sa sledeće stranice: http://www.ets.org/gre/general/register/centers_dates

DA LI JE BOLJE POLAGATI GRE NA KOMPJUTERU ILI NA PAPIRU

Prednosti kompjuterskog polaganja su to što su rezultati kvantitativnog i verbalnog testa dostupni odmah, čim završite sa ispitom; možete polagati ispit u svako doba godine, i nije potrebno registrovati se toliko unapred. Ukoliko ste vičniji kucanju na kompjuteru nego pisanju rukom, možda će vam pisanje sastava na ovaj način ići brže. Zvanični rezultati dostupni su fakultetima dve nedelje nakon polaganja.

Prednosti papirnog polaganja su sledeće: možete da se vraćate na pitanja koja ste već prošli (što na kompjuteru nije moguće) i možete da šarate po papiru sa pitanjima (recimo, kada ih rešavate metodom eliminacije). Međutim, rezultate ćete saznati tek mesec dana kasnije, a oni će postati zvanični (dakle, dostupni fakultetima) tek šest nedelja nakon polaganja.

KAKO IZGLEDA PRIPREMA ZA GRE

Priprema za GRE odvija se u prostorijama škole, pismeno i na kompjuteru, u terminima koji vama odgovaraju. Po dolasku u školu dobijate probni test, na osnovu koga utrvđujemo vaš nivo znanja. U skladu sa tim, kao i sa vašim željenim datumom polaganja, određujemo potreban obim i tempo priprema za GRE. Tokom priprema upoznajemo se sa strukturom i logikom ispita, sa različitim tehnikama za optimalno rešavanje, kao i sa svim oblastima koje su na njemu zastupljene. Za domaće zadatke redovno dobijate primere kompletnih testova, koje potom analiziramo i razjašnjavamo na časovima.

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi