Pismeno prevodenje/ usmeno prevodenje

LTC Vam može pomoci da osvojite medunarodno tržište pre Vaše konkurencije. Možemo Vam pomoci pri prevodu i obradi reklama, brošura, uputstava, dokumentacije vezane za proizvod ili uslugu, sve to dok je Vaš proizvod/usluga u povoju.

Prevodenje tekstova zahteva vremena, i to cesto koci lansiranje proizvoda na tržište. Ranije lansiranje proizvoda na tržište ne samo da povecava prodaju u pocetnom periodu, vec takode održava vecu prodaju tokom njegovog životnog ciklusa.

LTC ce Vam pomoci da skratite ovaj razvojni ciklus. Omogucicemo Vam da brže odgovorite na nadolazece zahteve tržišta.

Naš profesionalni i visokostrucni prevodilacki i dizajnerski tim ce Vam pomoci u postizanju kvaliteta kojem težite, a po visoko konkuretnoj ceni.

Želimo da radimo sa Vama kao deo Vašeg tima kad god Vam je potreban:
Prevod
Redigovanje
Lektorisanje
Sinhronizacija i titlovanje video zapisa i drugih vrsta dokumenata
Opštih i uže strucnih tekstova:
Clanaka
Knjiga
Izveštaja
Ponuda
Prirucnika
Dokumenata
Web sajtova
Softvera
Polja ekspertize ukljucuju ali se ne zadržavaju samo na:
nauci
tehnici
IT i kompjuterima
pravima
medicini
reklami
špediciji
finansijama
obrazovanju

Usmeno prevodenje

LTC obezbeduje usmene (simultane i konsekutivne) prevode u sudskim i pravnim postupcima, sastancima sa advokatima, poslovnim sastancima kao i tehnickim seminarima i medunarodnim konferencijama.

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi