kursevi engleskog jezika

Pismeno prevodenje/ usmeno prevodenje

LTC Vam može pomoci da osvojite medunarodno tržište pre Vaše konkurencije. Možemo Vam pomoci pri prevodu i obradi reklama, brošura, uputstava, dokumentacije vezane za proizvod ili uslugu, sve to dok je Vaš proizvod/usluga u povoju.

Prevodenje tekstova zahteva vremena, i to cesto koci lansiranje proizvoda na tržište. Ranije lansiranje proizvoda na tržište ne samo da povecava prodaju u pocetnom periodu, vec takode održava vecu prodaju tokom njegovog životnog ciklusa.

LTC ce Vam pomoci da skratite ovaj razvojni ciklus. Omogucicemo Vam da brže odgovorite na nadolazece zahteve tržišta.

Naš profesionalni i visokostrucni prevodilacki i dizajnerski tim ce Vam pomoci u postizanju kvaliteta kojem težite, a po visoko konkuretnoj ceni.

Želimo da radimo sa Vama kao deo Vašeg tima kad god Vam je potreban:
Prevod
Redigovanje
Lektorisanje
Sinhronizacija i titlovanje video zapisa i drugih vrsta dokumenata
Opštih i uže strucnih tekstova:
Clanaka
Knjiga
Izveštaja
Ponuda
Prirucnika
Dokumenata
Web sajtova
Softvera
Polja ekspertize ukljucuju ali se ne zadržavaju samo na:
nauci
tehnici
IT i kompjuterima
pravima
medicini
reklami
špediciji
finansijama
obrazovanju

Usmeno prevodenje

LTC obezbeduje usmene (simultane i konsekutivne) prevode u sudskim i pravnim postupcima, sastancima sa advokatima, poslovnim sastancima kao i tehnickim seminarima i medunarodnim konferencijama.

Procena znanja

U svom timu LTC ima i profesore jezika koji mogu da izvrše jezičku proveru vaših zaposlenih ili potencijalnih zaposlenih:

S obzirom da potreba za zaposlenima koji govore najmanje jedan strani jezik raste, raste i potreba za ocenjivanjem njihovih jezičkih sposobnosti.

LTC vam može pomoći da ocenite usmeno i pismeno znanje vaših zaposlenih i potencijalnih zaposlenih, kao i da Vam preporuči dalje korake u poboljšavanju znanja i sticanju međunarodnih sertifikata.

A do tada...... posetite virtualnu učionicu i vežbe.

Međukulturalni konsalting

LTC vam u tome može pomoći! Možemo Vam pomoći da prilagodite Vaše e-mejlove, brošure, software, reklamu i pisma da odgovoraju potrebama i običajima ciljnog tržišta.

Nudimo takođe pomoć prilikom pripremanja prezentacija, kako pismenih tako i usmenih, što podrazumeva lektorisanje Vaših prezentacija i prilagođavanje usmenog izlaganja, ali i pripremu za obavljanje telefonskog razgovora.

Ukoliko ste okrenuti prema međunarodnom tržištu naša pomoć će Vam svakako biti neophodna.

Pozovite nas odmah i mi ćemo Vam pomoći da otvorite vrata sveta.

DTP NA SKORO SVIM JEZICIMA

Cilj LTC -ja je da Vam prevode dostavlja profesionalno, na vreme i na Vama najbolji nacin. Prevodi se mogu dostaviti u razlicitim formatima:
Microsoft Office
Adobe PDF
HTML

LTC koristi hardware i software (QuarkXpress, Pagemaker...) koji nam pomaže da spojimo tekst i sliku. Na ovaj nacin svaka nijansa Vašeg prevoda je jasna i precizna.

Dozvolite nam da Vam pomognemo u izradi:
paketa Vašeg korporativnog identiteta
marketinškog materijala
i ostalih dokumenata

 

Multimedija

S obzirom na činjenicu da svaki posao u 21. veku teži globalizaciji, ne-tradicionalni mediji dobijaju na važnosti. Naši stručnjaci imaju znanje koje Vam je potrebno da ostvarite međunarodni uspeh:
prevodom vebsajtova
izradom višejezičkih vebsajtova
lokalizacijom softvera
titlovanjem, sinhronizacijom CD-ova
kao i prevodom i obradom bilo kojeg drugog formata i stila prezentacije koji će Vam pomoći da ostvarite uspeh na globalnom nivou.

Dozvolite nam da Vam pomognemo da postignete svoj cilj.

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi