Pre svega, želimo da obezbedimo našim klijentima visoko kvalitetnu i pouzdanu uslugu po najboljoj mogucoj ceni i da premostimo probleme u komunikaciji preciznom jezickom uslugom i kultorološkom adaptacijom. Želimo, takođe, da pružimo podršku i da doprinesemo unapređenju profesionalnog razvoja prevodilaca i lektora, da podignemo ovu profesiju na nivo koji ona zaista i zaslužuje, a sve u cilju stvaranja kvalitetne slike i imidža naše zemlje u svetu, kao i očuvanja standardnog srpskog jezika.
t

SUBSCRIBE to our Daily Feed

By subscribing to our Daily feed mailing list you'll get access to free online exercises