LTC vam u tome može pomoći! Možemo Vam pomoći da prilagodite Vaše e-mejlove, brošure, software, reklamu i pisma da odgovoraju potrebama i običajima ciljnog tržišta.

Nudimo takođe pomoć prilikom pripremanja prezentacija, kako pismenih tako i usmenih, što podrazumeva lektorisanje Vaših prezentacija i prilagođavanje usmenog izlaganja, ali i pripremu za obavljanje telefonskog razgovora.

Ukoliko ste okrenuti prema međunarodnom tržištu naša pomoć će Vam svakako biti neophodna.

Pozovite nas odmah i mi ćemo Vam pomoći da otvorite vrata sveta.

t

SUBSCRIBE to our Daily Feed

By subscribing to our Daily feed mailing list you'll get access to free online exercises