Cilj LTC -ja je da Vam prevode dostavlja profesionalno, na vreme i na Vama najbolji nacin. Prevodi se mogu dostaviti u razlicitim formatima:
Microsoft Office
Adobe PDF
HTML

LTC koristi hardware i software (QuarkXpress, Pagemaker...) koji nam pomaže da spojimo tekst i sliku. Na ovaj nacin svaka nijansa Vašeg prevoda je jasna i precizna.

Dozvolite nam da Vam pomognemo u izradi:
paketa Vašeg korporativnog identiteta
marketinškog materijala
i ostalih dokumenata
t

SUBSCRIBE to our Daily Feed

By subscribing to our Daily feed mailing list you'll get access to free online exercises