Treba Vam pomoć sa stranim jezikomTreba Vam pomoć

Treba Vam pomoć pri reklamiranju Vašeg proizvoda/usluge na stranom tržištu? Koristila bi Vam asistencija prilikom komuniciranja sa različitim kulturama Želite da ostvarite efikasniju komunikaciju sa stranim partnerima mi govorimo njihovim jezikom!

BEZ OBZIRA GDE SE NALAZITE, NAŠ TELEFON, FAX, E-MEJL, KURIR, NON-STOP DOSTUPNOST, POVEZUJU NAS SA KLIJENTIMA TOKOM ČITAVOG PROJEKTA.

LTC je prevodilačka agencija koja pruža kompletnu i visokokvalitetnu prevodilačku i jezičku uslugu sa/na glavne svetske jezike, ne samo iz literarnih i lingvističkih polja, nego i iz naučnih, tehničkih, pravnih, medicinskih i industrijskih oblasti.

Ltc obezbeđuje

industrijskim kompanijama, poslovnim ljudima, medijskim kućama, izdavačima, istraživačkim organizacijama, vladinim i nevladinim telima, univerzitetima, pravnim firmama, reklamnim agencijama i drugim ustanovama visokokvalitetne prevode i lektorisanje tekstova sa i na većinu svetskih jezika naučnih, tehničkih, pravnih, medicinskih, reklamnih, špediterskih i drugih opštih i užestručnih tekstova: članaka, knjiga, izveštaja, ponuda; sinhronizaciju i titlovanje video zapisa kao i drugih vrsta dokumenata. LTC obezbeđuje usmene (simultane i konsekutivne) prevode u sudskim i pravnim postupcima, sastancima sa advokatima, poslovnim sastancima kao i tehničkim seminarima i međunarodnim konferencijama.

U formatu koji vi želite

uobicajeni desktop formati, HTML/PDF dokumenti. Gotovi prevodi formatirani su tako da odgovaraju originalu kako bi korelacija između originala i prevoda bila što očiglednija. Prevodi se mogu odštampati, poslati na CD-u ili disketi i dostaviti bilo gde u svetu faksom, elektronskom ili obicnom poštom ili pomoću kurira, a na naš račun. Uz besplatnu procenu cene/vremena dostavljanja

Sve tekstove koje bi trebalo prevesti/lektorisati možete dostaviti faksom, elektronskom poštom ili lično i mi ćemo odmah uraditi procenu cene/vremena za koje se prevod može završiti.

Dodatne usluge

Sem usluga prevođenja, LTC nudi i:

obradu pismene korespodencije (ugovora, pisama...) tako da imaju i izgled koji odgovara svetskim standardima, a koji će Vas i Vašu firmu prikazati u najboljem mogućem svetlu;
jezičku pomoć pri pripremanju predavanja, govora, izlaganja na stranom jeziku;
obavljanje telefonskih razgovora sa Vašim poslovnim partnerima;
lektorisanje tekstova, članaka i knjiga tj. praćenje projekata od početne faze do izlaska iz štampe;
redovne prevode članaka iz najpoznatijih poslovnih svetskih časopisa (Newsweek, BBC NEWS, CNN, TIMES, ECONOMICS...) i tekstova iz stručnih časopisa po specijalnom zahtevu koji se na Vašu adresu dostavljaju na dnevnoj ili nedeljnoj bazi;
redovan apdejt teksta na stranom jeziku sa vašeg sajta;
adekvatne i marketinški izazovne prevode slogana i reklama;
grafički dizajn i formu na datom jeziku, kako biste porukom i imidžom koji ste želeli da prenesete, ostvarili željeni cilj.

Obrada i oprema

Pored visoko stručnog kadra, proces i oprema na kojoj se prevodi naš su ključni i prestižni parametar. Uspeh procesa prevođenja jeste u našoj fleksibilnosti, dostupnosti, uskoj saradnji sa klijentima, kao i u tehničkoj opremljenosti koja nam omogućava da prevaziđemo fizičke granice i da vam dostavimo prevod u željenom formatu, na mesto koje vama odgovara i u dogovorenom roku.

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi