Poslovni kursevi engleskog jezika

Poslovni kursevi kod nas, u školi engleskog jezika ELTISI, namenjeni su polaznicima koji žele da:

 • poboljšaju svoj nivo znanja
 • poboljšaju svoju poslovnu perspektivu sticanjem jedne od BEC diploma
 • jednostavno žele da rade na sebi

Rad u grupi

 • Iskusni predavači sertifikovani za predavanje poslovnog engleskog od strane Londonske Industrijske Komore
 • 5 do 8 kandidata
 • 2 časa po 90 minuta nedeljno
 • 8 meseci (septembar - maj)
 • Maksimalna iskorišćenost vremena
 • gradivo prilagođeno potrebama polaznika
 • Praćenje rada svakog polaznika
 • aktuelni nastavni materijali
 • Iskusni predavači

Individualni tečajevi (1-1)

 • Iskusni predavači sertifikovani za predavanje poslovnog engleskog od strane Londonske Industrijske Komore
 • Gradivo prilagodeno potrebama polaznika
 • 40 casova (20x2) – 10 nedelja
 • Maksimalna iskorišćenost vremena
 • aktuelni nastavni materijali
 • Iskusni predavaci

ONLINE kursevi

Online kursevi su namenjeni polaznicima koji žele da napreduju,a nemaju dovoljno vremena da pohađaju klasične kurseve ili onima koji vole učenje preko Interneta. Škola engleskog ELTISI već 10 godina radi na razvijanju i popularizaciji onlajn kurseva engleskog jezika. Više detalja o našim onlajn kursevima engleskog jezika možete dobiti u našoj virtualnoj učionici.

Intenzivni

 • Iskusni predavaci sertifikovani za predavanje poslovnog engleskog od strane Londonske Industrijske Komore
 • Za kandidate koji imaju rok do koga moraju da postignu odredjeni nivo znanja
 • 40 časova raspoređenih intenzitetorm u dogovoru sa kandidatom
 • napredak za kratko vreme

Vikend kursevi

 • Iskusni predavači sertifikovani za predavanje poslovnog engleskog od strane Londonske Industrijske Komore
 • 40 časova
 • 4 nedelje
 • 5-8 polaznika
 • brz napredak
 • časovi u terminima po dogovoru
 • maksimalni efekat za minimalno vreme
NIVOSADRŽAJDUŽINA TECAJA
Pocetni 1
A1
osnovna komunikacija pri upoznavanju, davanje osnovnih infomacija o sebi, svojoj porodici, poslu, obavljanje osnovne komunikacije telefonom,osposobljavanje za snalaženje u prodavnici, restoranu,banci,hotelu aerodromu, popunjavanje formulara, osnovna komunikacija putem elektronske pošte1 semestar
Pocetni 2
A1+
Konsolidacija gradiva sa prethodnog tecaja, proširivanje spektra situacija u kojima se možete naci, telefoniranje, pozivanje taksija,otkazivanje/zakazivanje sastanaka, pisanje jednostavnijih pisama, uvodenje prošlog vremena1 semestar
Pocetni 3
A2
Konsolidacija gradiva sa prethodnog tecaja, pocetak osamostaljivanja pri komunikaciji, proširivanje broja situacija u kojima kandidat može da se nade, rad na poboljšanju gramaticke preciznosti, poslovna korespondencija,proširivanje fonda reci, jednostavnije prezentacije iz oblasti profesionalnog interesovanja.1 semestar
NIVOSADRŽAJDUŽINA TECAJA
Srednji 1
A2+
Konsolidacija gradiva sa prethodnog tecaja, osamostaljivanje pri komunikaciji, širenje fonda reci, zakazivanje/otkazivanje sastanaka, prezentacije, telefoniranje, poslovna pisma, komunikacija putem elektronske pošte/faksa, preciznije korišcenje glagolskih vremena, poslovne prezentacije1 semestar
Srednji 2
B1
Konsolidacija gradiva sa prethodnog tecaja, potpuno osamostaljivanje pri konverzaciji, povecanje gramaticke preciznosti, širenje fonda reci,rad na poboljšanju pismenog izražavanja na engleskom, svi oblici poslovne komunikacije2 semestra
Srednji 3
B2
Konsolidacija gradiva sa prethodnog tecaja, fokusiranje na poboljšavanje fluentnosti i gramaticke preciznosti, širenje fonda reci, prezentacije, svi oblici pismene i usmene komunikacije u radnom okruženju.2 semestra
Priprema za polagaje ispita Kembridz univerzitetaBEC Preliminary B1
BEC Vantage B2
BEC Higher C1
Do postizanja 85% na probnom testu

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi