Potpuno besplatne online vezbe engleskog jezika za sve nivoe znanja

Kursevi za odrasle, u školi engleskog jezika ELTISI namenjeni su polaznicima koji žele da:

  • poboljšaju svoj nivo znanja engleskog jezika
  • polažu jedan od međunarodno priznatih ispita
  • se spreme za polaganje jednog od međunarodno priznatih ispita: FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT.
  • poboljšaju svoju poslovnu perspektivu sticanjem jedne od BEC diploma
  • jednostavno žele da rade na sebi

ŠTA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA ELTISI MOŽE DA VAM PONUDI?

Rad u grupi
Do 8 kandidata
2 časa po 90 minuta nedeljno
8 nastavnih meseci (septembar-maj)
Maksimalna iskorišćenost vremena
Praćenje rada svakog kandidata
Engleski udžbenici
Iskusni predavači
Individualni kursevi engleskog jezika (1-1)
Gradivo prilagođeno potrebama kandidata
40 časova (20x2) – 10 nedelja
Maksimalna iskorišćenost vremena
Engleski udženici
Iskusni predavači
Intenzivni kursevi engleskog jezika
Za kandidate koji imaju rok do koga moraju da postignu određeni nivo znanja
40 časova raspoređenih intenzitetom u dogovoru sa kandidatom
Engleski udžbenici
Iskusni predavači
Online kursevi engleskog jezika
Online kursevi namenjeni su polaznicima koji žele da napreduju,a nemaju dovoljno vremena da pohađaju klasične kurseve ili onima koji vole učenje preko Interneta. Škola engleskog ELTISI već 10 godina radi na razvijanju i popularizaciji onlajn kurseva engleskog jezika. Više detalja o onlajn kursevima engleskog jezika možete dobiti u našoj virtualnoj učionici.
nivOSADRŽAJDUŽINA KURSA
Početni 1
A1
osnovna komunikacija pri upoznavanju, davanje osnovnih infomacija o sebi, svojoj porodici, poslu, obavljanje osnovne komunikacije telefonom,osposobljavanje za snalaženje u prodavnici, restoranu, banci, hotelu, aerodromu, popunjavanje formulara, osnovna komunikacija putem elektronske pošte1 semestar
Početni 2
A1+
Konsolidacija gradiva sa prethodnog kursa, proširivanje spektra situacija u kojima se možete naći, telefoniranje, pozivanje taksija,otkazivanje/zakazivanje sastanaka, pisanje jednostavnijih pisama, uvođenje prošlog vremena1 semestar
Početni 3
A2
Konsolidacija gradiva sa prethodnog kursa, početak osamostaljivanja pri komunikaciji, proširivanje broja situacija u kojima kandidat može da se nađe, poboljšavanje pismene korespondencije na engleskom jeziku, proširivanje fonda reči1 semestar
NIVOSADRŽAJDUŽINA KURsA
Srednji 1
B1
Konsolidacija gradiva sa prethodnog kursa, osamostaljivanje pri komunikaciji, širenje fonda reči, zakazivanje/otkazivanje sastanaka, prezentacije, telefoniranje, poslovna pisma, komunikacija putem elektronske pošte/faksa, preciznije korišćenje glagolskih vremena1 semestar
Srednji 2
B1+
Konsolidacija gradiva sa prethodnog kursa, potpuno osamostaljivanje pri konverzaciji, povećavanje gramatičke preciznosti, širenje fonda reči,rad na poboljšanju pismenog izražavanja na engleskom2 semestra
Srednji 3
B2
Konsolidacija gradiva sa prethodnog kursa, fokusiranje na poboljšavanje fluentnosti i gramatičke preciznosti, širenje fonda reči, prezentacije, svi oblici pismene komunikacije.2 semestra
Priprema za polagaje ispita Kembridz univerzitetaFCE, CAE,CPEDo postizanja 85% na probnom testu

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi