kursevi engleskog jezika za decu

KOME SU NAMENJENI DEČIJI KURSEVI U ŠKOLI ENGLESKOG ELTISI?

ELTISI organizuje kurseve engleskog jezika za decu svih uzrasta i nivoa znanja, počev od predškolskog uzrasta (5+ godina).

VODIČ ZA RODITELJE

PO ČEMU SMO DRUGAČIJI?

Časovi za dečije grupe kod nas, u školi engleskog jezika ELTISI, uključuju vežbanje svih jezičkih veština kroz dobro ogranizovan plan i program, a uz pomoć audio-vizuelnih materijala, kao i korišćenje kompjuterske učionice (Internet, interaktivni softver).

Neko će reći da je ovo ono što uglavnom sve škole engleskog jezika u Novom Sadu nude i biće u pravu.

Pa, zašto su onda deca koja pohađaju neku školu engleskog jezika (nadamo se ELTISI!) uspešnija od dece iz druge škole?

Ono što razlikuje dobru školu engleskog jezika od osrednje ili loše nije samo dobar predavač,već zapravo način na koji se časovi odvijaju i principi koji se primenjuju na časovima i u saradnji sa roditeljima. Osnovne karatkeristike načina rada kod nas u školi engleskog ELTISI su:

  • odlični profesori engleskog jezika obučeni za rad sa ovom starosnom grupom
  • akcenat na aktivnom učešću dece na času -
  • TPR (Total Physical Response) metod koji se bazira na koordinaciji govora i pokreta, tj. razvija istovremeno i motorne i verbalne sposobnosti
  • Ovo je princip kojim se usvaja maternji jezik. To je svojevrsna vežba za razvijanje moći zapažanja, sposobnosti razumevanja i izvršenja zadatka
  • deca uče da aktivno primene naučeno u situacijama adekvatnim njihovom uzrastu i nivou znanja
  • stalna saradnja sa roditeljima u cilju boljeg napredovanja
  • i, konačno, učenje je ne samo obaveza, već i zadovoljstvo!

ZA VAS, DECO

Draga deco,

Dobrodošli u ELTISI! Ovo je vaš prostor za učenje jezika i igru. Ovde ćete naći mnogo zanimljivih igara, pitalica, slagalica, interesantnih informacija, divnih ilustracija za bojenje i uživanje…. i još mnogo toga!

NAJČEŠĆA PITANJA

Kada je najbolje vreme da dete počne sa učenjem engleskog jezika?

Na osnovu našeg iskustva, najbolje vreme da dete počne sa učenjem jezika je u predškolskom uzrastu, tj. kada ima između 4, 5 i 6 godina. Tada na najlakši i najspontaniji način prihvata učenje svake vrste i stvara preduslov za uspešno učenje jezika, bez obzira na prirodne predispozicije.

Da li dete može da uči engleski jezik ako još nije naučilo latinicu?

Da. Dete govori i svoj maternji jezik, a da prvo nije savladalo slova i pisanje. Ukoliko počne sa učenjem engleskog u predškolskom uzrastu ili prvom razredu, ono se prvo navikava na ideju korišćenja stranog jezika i pismeno izražavanje, bez potrebe da ga forsiramo na ono na šta deca u tom uzrastu nisu spremna.

više detalja (faq)

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi