Izuzetna komunikacija

U dobroj školi engleskog jezika:

celokupna komunikacija na času je na engleskom jeziku (osim u prvom semestru učenja kod početnika, kada je nivo znanja ograničavajući faktor)
deca sa navikavanjem na pisanje na engleskom jeziku počinju u predškolskom uzrastu i/ili prvom razredu
gramatika ne dominira gradivom
komunikacija je na prvom mestu
osim osnovnog udžbenika učite i iz autentičnih izvora kao sto su: aktuelni časopisi na engleskom jeziku, koristite Internet ili materijale sa Interneta, učite ne samo o jeziku, već i o kulturi
i sami imate osećaj napretka
na časove idete opušteno i sa pozitivnom emocijom
predavač prati rad svakog kandidata, pomaže savetima kada primeti da za to postoji potreba, komunicira sa roditeljima dece školskog uzrasta
se znanje testira najmanje dva puta u toku jednog semestra, čime i sami imate uvid u svoj napredak ili napredak svog deteta
Ne zaboravite da:
visina školarine ne treba da bude presudna
škole čija je školarina previše niska nisu u mogućnosti da ulože u profesionalno usavršavanje predavača, što se odražava na kvalitet nastave
pitate svoje prijatelje i poznanike koju školu oni pohađaju i da li je preporučuju

Kada je najbolje vreme da dete počne sa učenjem engleskog jezika?

Na osnovu našeg iskustva, najbolje vreme da dete počne sa učenjem jezika je u predškolskom uzrastu, tj. kada ima između 4,5 i 6 godina. Tada na najlakši i najspontaniji način prihvata učenje svake vrste i stvara preduslov za uspešno učenje jezika, bez obzira na prirodne predispozicije.

Da li dete može da uči engleski ako još nije naučilo latinicu?

Da. Dete govori i svoj maternji jezik, a da prvo nije savladalo slova, pisanje i pismeno izražavanje. Ukoliko počne sa učenjem engleskog jezika u predškolskom uzrastu ili prvom razredu osnovne škole, ono se prvo navikava na ideju korišćenja stranog jezika, bez potrebe da ga forsiramo na ono na šta deca u tom uzrastu nisu spremna.

Koliko je potrebno da se "nauči engleski"?

Pre svega, postavlja se pitanje šta znači "naučiti" neki jezik. Da li je to sticanje najviše međunarodno priznate diplome ili mogućnost da u inostranstvu možete da se snađete u prodavnici, restoranu i sl.? Jezik teško da je iko "naučio" jer i mi, profesori engleskog, svakodnevno učimo novo, iako iza sebe imamo višegodišnje iskustvo u profesiji.

Pitanje koje sebi treba da postavite je: zasto učim engleski?

Ukoliko vaše dete ima 5, 6, ili 7 godina i počelo je sa učenjem engleskog, možete očekivati da će nakon 3-5 godina učenja progovoriti i da će do kraja srednje škole doći do nivoa znanja kada mu za dalje usavršavanje nije više potreban profesor, već čitanje literature na engleskom i posete zemljama u kojima se govori engleski.

Ukoliko sa učenjem krenete kao srednjoškolci, zaposleni ljudi ili studenti, vreme koje ćete posvetiti učenju engleskog jezika zavisi od nivoa znanja na kome se tog momenta nalazite i razloga zbog kojih učite jezik. Međutim, pre nego što počnete, ako već niste na nekom od srednjih nivoa znanja, morate biti svesni da bez najmanje dve godine kontinuiranog rada napredak neće biti veliki.

Kada razmatramo ovo pitanje, treba imati u vidu razlog zbog koga želite da učite engleski jezik. Ukoliko nemate neki poseban rok do koga morate doći do određenog nivoa znanja, rad u grupi je idealno rešenje. Učićete rasterećeno, kroz komunikaciju ne samo sa nastavnikom, već prvenstveno sa kolegama iz grupe, što stvara realističniju situaciju od komunikacije koja se svodi na razgovor samo sa predavačem.

Ukoliko vam je potrebno "osveženje" ili"poliranje" znanja, dobro je da priključenju grupe prethode individualni časovi kako bi se gradivo koje je "tu negde", moglo aktivirati. Na ovaj način se ,uz bolju iskorištenost vremena, brže podiže nivo znanja.

Ako imate posebne potrebe zbog prirode posla kojim se bavite, želite da se pripremite za putovanje u inostranstvo, imate rok do koga morate da dostignete određeni nivo znanja, definitivno su Vam potrebni individualni časovi.

Šta su međunarodne diplome?

Međunarodne diplome su diplome koje, kada ih steknete, važe u celom svetu. Kod nas su trenutno najzastupljenije diplome univerziteta u Kembridžu :
- Ispiti namenjeni akademski orjentisanim kandidatima :Preliminatory English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
- IELTS , ispit koji je potreban iseljenicima u zemlje engleskog govornog područja
- Sertifikati za poslovni engleski :BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher
- TOEFL, potreban budućim studentima americkih fakulteta
- Diplome univerziteta u Mičigenu namenjen buducim studentima ovog univerziteta
- TOEIC

Više o ovim ispitima

Zašto su bitne međunarodne diplome?

Sticanje ovih diploma omogućava vam da se školujete u inostranstvu, da su uključite u međunarodne projekte, daju vam prednost pri konkurisanju za posao...

Ukoliko je u pitanju Vaše dete, bez obzira na uzrast, treba ga usmeravati ka sticanju međunarodnih diploma univerziteta u Kembridž jer će one biti sve važnije kako u toku njihovog daljeg obrazovanja, tako i kada je u pitanju zapošljavanje. Ukoliko ste zaposleni i ukoliko vaš posao zahteva korišcenje engleskog jezika, najbolji izbor je poslovni engleski.Ako engleski želite da učite radi ličnog zadovoljstva, potreban vam je opšti engleski. Naravno, ovi tečajevi se vrlo često prepliću kada je u pitanju sadržaj jer jezik ne poznaje granice.

Znam sva gramaticka pravila, a ne govorim

Ovo je vrlo česta «boljka» mnogih kandidata. Imaju izvesno znanje, ali ne mogu ili ne umeju da ga iskoriste. Jedini «lek» je prestati razmišljati o definincijama i prepustiti se komunikaciji. Ovo je vrlo često teško jer veliki broj kandidata čas na kome nisu naučuli ili vežbali gramatiku doživljava kao gubljenje vremena, misli da ono što se radi «zna», što otežava dalji napredak. Dakle, gramatika je samo jedan segment jezika i nije najbitnija za uspešnu komunikaciju.

Sve razumem i mogu da se izrazim, ali mi je gramatika loša

Gramatiku je lako « ispolirati» kada postoji dobar fond reči. Potrebno je mnogo truda i rada, ali je situacija u kojoj komunicirate kao Tarzan, ali ipak možete da prenesete ono što želite daleko bolja od situacije u kojoj znate pravila, a ne možete da prenesete poruku.

Kako da poboljšam svoj engleski, a da ne idem na časove?

Pre svega, veliki pomak nije moguć na svim nivoima. Kada su u pitanju početni nivoi znanja, napredak bez pomoći predavača je spor i daleko manje produktivan od časova sa kvalifikovanim profesorom. Ipak, postoje svari koje vam mogu pomoći.Ukoliko ste na nekom od početnih nivoa znanja, vrlo je korisno da engleski bude svakodnevno prisutan u vašem okruženju. Najbolji način da poboljšate svoju sposobnost razumevanja govora je gledanje filmova ili drugih programa na engleskom jeziku.

Ukoliko ste na nekom od srednjih nivoa znanja, mogućnosti su neograničene:filmovi, knjige na engleskom, muzika, Internet.

Da li mogu da učim engleski sa cd-a ili da slušam audio kasete?

Postoje CD-ovi koji mogu da vam pomognu da savladate gramatička pravila ili da vas nauče kako da se snađete u određenim situacijama.Oni su dobri kao pomoćno sredstvo, ali je živa reč ipak ono što može najviše da pomogne.

Da li je individualni rad(privatni časovi) pogodan za decu?

Individualni rad kao trajno rešenje za jezičko obrazovanje vašeg deteta nije najbolje što možete da učinite za njega/nju.Deca, bez obzira na uzrast, ipak najbolje uče u grupi. Naravno, postoje slučajevi kada treba organizovati individualne časove za dete jer mu u tom momentu takva organizacija pomaže da na najefektivniji način postigne cilj.

Da li moja dva deteta (npr. 7 i 11 ) godina mogu da imaju časove u istoj grupi?

Deca se raspoređuju u grupe prema nivou znanja i socijalnom uzrastu. Čak i kada dvoje dece isti broj godina uče engleski, a naročito ako je razlika u uzrastu veća od 2 godine, oni ne mogu biti u istoj grupi zbog potrebe za drugačijim pristupom radu.

Zar nije bolje otići u Britaniju na 3 meseca i naučiti engleski nego provesti godine učeći u privatnim školama engleskog?

Učiti engleski u zemlji u kojoj se koristi kao maternji jezik je idealna situacija. Međutim, budući da mali broj ljudi može sebi da priušti nekoliko godina boravka u Britaniji, kontinuirano učenje je najbolja zamena za to. Činjenica je da čak i ljudi koji nemaju nikakvog jezičkog iskustva posle par meseci steknu osnovu za jednostavniju svakodnevnu komunikaciju, ali to i dalje nije idealna zamena za kontinuirani rad. Dakle, boravak u zemlji engleskog govornog područja je najefektivniji kada pretstavlja mogućnost za dodatno usavršavanje.

Časovi engleskog su skupi

Činjenica je da u obrazovanje deteta koje počne sa učenjem engleskog u predškolskom uzrastu do kraja srednje škole uložite čitavo malo bogatstvo. Ali, podjednako mnogo se potroši na mnogo drugih stvari čije je dejstvo kratkotrajno. Zato, uložite u sebe i svoju decu jer ono što naučite traje zauvek.

Nisam potpuno zadovoljan školom koju pohađam

Ukoliko ste ovde prepoznali sebe, ne oklevajte da promenite školu jer, iako sve škole engleskog imaju pristup istim udžbenicima, seminarima za profesionalno usavršavanje, stručnim časopisima, ipak postoje razlike u kvalitetu nastrave.

Ovo je vrlo teško pitanje jer vrlo često shvatite da ste napravili grešku pri izboru tek kada se suočite sa činjenicom da vaše dete (ili vi) posle višegodišnjeg rada nikako da progovori.

t

SUBSCRIBE to our Newsletter

Saznajte nešto više o međunarodno priznatim ispitima, osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika besplatnim vežbama. Preuzmite besplatan primerak Kratkog vodiča za osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku (.pdf).

grammarbook eltisi